Organización Mundial del Movimiento Scout   (OMMS)

Conferencia Internacional de Escultismo Católico  (CISC)

Federación Española de Escultismo  (FEE)

Movimiento Scout Católico  (MSC)

Federación de Scouts-Exploradores de España  (ASDE)

Euskalerriko Eskautak  (EE)

Scouts Católicos de Navarra-Nafarroako Eskaut Katolikoak  (SCN-NEK)

Scouts de Navarra-MSC  (SdN-MSC)